Tin Hoạt động >> Kinh tế

Trạm Tấu: Tổng sản lượng lương thực tăng 2.852 tấn so với năm 2015

23/03/2020 09:51:08 Xem cỡ chữ Google
Nhờ các chính sách khuyến khích phát triển sản xuất và cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp đầu tư, đến nay, sản xuất lương thực của huyện Trạm Tấu đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Lãnh đạo huyện Trạm Tấu xuống đồng kiểm tra sản xuất vụ xuân.

Tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2019 đạt 23.460,8 tấn, ước tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2020 đạt 23.806 tấn, tăng 2.852 tấn so với năm 2015. 

Tổng diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt năm 2019 đạt 6.915,5 ha, dự ước đến cuối năm 2020 đạt 6.950 ha, tăng 410 ha so với năm 2015. 

Nhiệm kỳ qua, địa phương đã tập trung khai hoang 126,5 ha ruộng bậc thang để phát triển sản xuất gắn với tạo cảnh quan phát triển du lịch; đồng thời, triển khai đạt hiệu quả nhiều mô hình ngô, lúa chất lượng cao và các loại sản phẩm cây trồng như: chanh đào, măng sặt, dưa bở, khoai sọ...

 

Thu Hằng, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Trạm Tấu

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h