Tin Hoạt động >> Chính trị

Đại hội Đảng bộ xã Pá Hu, nhiệm kỳ 2020 - 2025

21/03/2020 09:28:18 Xem cỡ chữ Google
Vừa qua xã Pá Hu tổ chức đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự và chỉ đạo có đồng chí Giàng A Thào, Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện. Đồng chí Lê Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch UBND huyện, Tổ trưởng tổ công tác phụ trách xã, cùng các đồng chí trong Tổ công tác Huyện ủy phụ trách xã Pá Hu.

Đồng chí Giàng A Thào, Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện phát biểu tại đại hội

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, với sự đoàn kết, quyết tâm chính trị cao, sự đồng thuận ủng hộ của nhân dân, Đảng bộ xã Pá Hu đã lãnh đạo tổ chức thực hiện đạt kết quả toàn diện.  Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ III với một số chỉ tiêu quan trọng: Tổng diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt đạt 727,0 ha, tăng 123 ha so với năm 2015. Sản lượng lương thực năm 2020 ước đạt 2.181,1 tấn tăng 211,3 tấn so với năm 2015. Lương thực bình quân đầu người đạt 971,5 kg/người/năm, tăng 38,8 kg/người/năm so với năm 2015. Tổng đàn gia súc chính 1.509 con, 87,9% hộ gia đình chăn nuôi có chuồng trại, tăng 7,9% so với năm 2015, Trong giai đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn không để xảy ra cháy rừng, tổ chức quản lý, bảo vệ tốt 990,4 ha rừng trên địa bàn xã; xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã đạt được 9/19 tiêu chí. Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, quy mô mạng lưới trường, lớp đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn xã giai đoạn 2016 - 2020 được sắp xếp theo hướng tinh gọn, phù hợp, chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên, cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư, từng bước đáp ứng nhu cầu dạy, học tập, sinh hoạt của giáo viên và học sinh. Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn 100%, chất lượng viên chức hàng năm được đánh giá từ mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Công tác y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình, trạm y tế tiếp tục được củng cố hoàn thiện, cơ sở vật chất, trang thiết bị được đầu tư. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên còn 17,9%o (năm 2019) giảm 13,3%o so với năm 2015. Tỷ lệ giảm nghèo hàng năm đạt trên 7,39 % so với năm trước, vượt so với kế hoạch giao...Song song với chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ xã Pá Hu quan tâm đặc biệt là việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng. Chất lượng kiểm tra, giám sát được nâng lên từng bước tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, kịp thời uốn nắn những sai phạm, đảm bảo giữ vững kỷ cương, kỷ luật Đảng. Triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng.

 Phát biểu tại đại hội, đồng chí Giàng A Thào - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đã biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Pá Hu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đồng chí cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới đó là: Đảng bộ xã cần tập trung lãnh đạo để khai thác tốt tiềm năng lợi thế sẵn có của địa phương. Nhân rộng các mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm, nhất là gà đen, lợn bản địa, khuyến khích và tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất, kinh doanh. Gắn phát triển kinh tế với giải pháp có hiệu quả các vấn đề xã hội. Từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục toàn diện giáo dục mũi nhọn, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục. Vấn đề có ý nghĩa then chốt và quyết định là xây dựng Đảng bộ và từng bước xây dựng tổ chức chính trị - xã hội của xã thực sự trong sạch, vững mạnh, đủ sức lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ xã lần thứ 4. Do đó cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của cấp ủy, nêu cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu để cấp dưới và nhân dân học tập, noi theo. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, năng cao vai trò hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên địa bàn.

Với tinh thần tập trung, dân chủ, thống nhất cao, Đại hội đã bầu 10 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tại phiên họp thứ nhất đã bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã, bầu các chức danh Bí thư và Phó Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Giàng A Lồng được bầu giữ chức Bí thư Đảng bộ xã, đồng chí  Thào A Chu và Mùa A Sùng được bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng bộ xã lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội cũng đã bầu 06 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Trạm Tấu khóa XVI./.

Đồng chí Giàng A Thào, Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện chúc mừng đại hội

 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu ban chấp hành

 

 

 

Văn Toàn. Trung tâm Truyền thông và Văn hóa

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h