Tin Hoạt động >> Văn hóa - Xã hội

Trạm Tấu: Tổ chức Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2020

06/02/2020 03:26:22 Xem cỡ chữ Google
Cùng với các địa phương khác trong tỉnh Yên Bái, sáng ngày 30/01/2020 (Tức ngày 06 tết) huyện Trạm Tấu đã tổ chức "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" năm 2020.

Các đồng chí lãnh đạo huyện Trạm Tấu trồng cây đầu năm mới 2020

Theo kế hoạch, năm 2020 huyện Trạm Tấu trồng mới 240 ha rừng, bao gồm rừng sản xuất 150ha, rừng phòng hộ 60ha, trồng rừng phòng hộ thay thế 20ha và trồng rừng phòng hộ bằng các loại cây gỗ lớn bản địa do tổ chức hợp tác phát triển của Đức tài trợ là 40ha. Trong số diện tích trên huyện Trạm Tấu chủ yếu tập chung trồng 200ha cây Sơn tra. Để hoàn thành theo đúng kế hoạch huyện Trạm Tấu đã triển khai kế hoạch tết trồng cây với mục đích làm cho mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng, bảo vệ rừng góp phần nâng cao tỷ lệ che phủ rừng, cải thiện chất lượng rừng và môi trường sinh thái, nâng cao chất lượng rừng phòng hộ đầu nguồn đồng thời góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân đối với ý nghĩa của việc trồng cây gây rừng làm cho tết trồng cây trở thành hoạt động thường niên mỗi dịp đầu xuân. Với khẩu hiệu, xây dựng huyện Trạm Tấu phát triển toàn diện bền vững thân thiện với môi trường, năm 2020 huyện Trạm Tấu phấn đấu nâng tỷ lệ che phủ rừng lên trên 62%. Song song với công tác trồng rừng huyện Trạm Tấu sẽ tập trung đẩy mạnh công tác quản lý bảo vệ rừng đặc biệt là việc quản lý khai thác lâm sản trái phép, tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng, triển khai có hiệu quả công tác trồng rừng mới.

Ngay sau buổi lễ phát động, lãnh đạo huyện, các cơ quan, ban ngành đoàn thể và nhân dân hai xã Xà Hồ và xã Hát Lừu đã tổ chức trồng được 1.650 cây tương đương 1,5 ha. Ngoài ra các cơ quan đơn vị, các xã, thị trấn đã  tổ chức trồng cây theo kế hoạch được giao.

Duy Hùng - Văn Toàn. Trung tâm TT & VH Trạm Tấu

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h