Tin Hoạt động >> Chính trị

HĐND huyện Trạm Tấu khoá XVII (nhiệm kỳ 2016 - 2021) tổ chức kỳ họp thứ 10

11/12/2019 10:22:49 Xem cỡ chữ Google
HĐND huyện Trạm Tấu khoá XVII (nhiệm kỳ 2016 - 2021) vừa tổ chức kỳ họp thứ 10 để đánh giá tình hình hoạt động của HĐND huyện năm 2019; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 và quyết nghị một số tờ trình Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ năm 2020.

Đoàn chủ tịch kỳ họp

Thực hiện Nghị quyết HĐND huyện năm 2019 huyện Trạm Tấu, tính đến 30/11 huyện Trạm Tấu đã hoàn thành 23/25 chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội, trong đó có 12 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 11 chỉ tiêu đạt, 02 chỉ tiêu dự kiến không đạt. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, sản xuất nông nghiệp  tăng cả 3 tiêu chí về diện tích, năng xuất và sản lượng. Công tác thu chi ngân sách được quan tâm chỉ đạo, văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được tăng cường.  Tích cực triển khai và thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 144 của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 86 của Huyện uỷ Trạm Tấu. Năm 2019, Thường trực HĐND, các ban, các tổ đại biểu HĐND đã hoàn thành 09 cuộc giám sát thường xuyên, chuyên đề, đảm bảo đúng thời gian, đúng nội dung chương trình, qua các cuộc giám sát thường trực HĐND huyện đều đã có ý kiến, kiến nghị, đề xuất với các cấp các ngành để giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc. Tổ chức 24 buổi tiếp công dân theo định kỳ; giải quyết tốt các ý kiến, kiến nghị của cử tri, qua đó không có đơn thư khiếu nại, tố cáo gửi đến thường trực HĐND huyện. Tiến hành 23 hội nghị tiếp xúc cử tri theo đúng quy định và đã có 2.075 lượt cử tri tham gia và đã trả lời 425 ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các buổi tiếp xúc. 09 ý kiến, kiến nghị đã được trả lời tại kỳ họp thứ 9 và 13 ý kiến, kiến nghị được trả lời tại kỳ họp thứ 10 HĐND huyện.

Toàn cảnh kỳ họp HĐND huyện lần thứ 10, khoá XVII (nhiệm kỳ 2016 - 2021)

Trong năm 2020 HĐND huyện Trạm Tấu sẽ tiếp tục làm tốt công tác điều hành phối hợp theo chức năng nhiệm vụ. Thực hiện tốt các chương trình giám sát đã đề ra. Thực hiện tốt quy chế hoạt động của thường trực HĐND các cấp, tiếp nhận và giải quyết kịp thời đơn thư của công dân. Tổ chức tiếp xúc cử tri theo đúng thời gian quy định. Tiếp tục làm tốt công tác điều hành, phối hợp với các cơ quan, ban ngành trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các chỉ tiêu về phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Cũng tại kỳ họp này HĐND huyện Trạm Tấu cũng đã biểu quyết thông qua 5 nghị quyết quan trọng của kỳ họp.

 

Lộc Chầm, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Trạm Tấu

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h