Tin Hoạt động >> Chính trị

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Trạm Tấu lần thứ 31 (mở rộng)

15/10/2019 03:01:06 Xem cỡ chữ Google
Ngày 14/10, Đảng bộ huyện Trạm Tấu tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 31 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 09 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2019. Dự có đồng chí Giàng A Thào, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Trần Ngọc Luận, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện uỷ, thường trực HĐND - UBND huyện, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, UBND các xã, thị trấn.

Đồng chí Giàng A Thào, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại Hội nghị

Cụ thể hoá Chương trình hành động 144 của Tỉnh uỷ Yên Bái, Huyện uỷ Trạm Tấu đã triển khai Kế hoạch số 86-KH/HU, đề ra 37 chỉ tiêu, giải pháp chủ yếu về phát triển kinh tế, xã hội; 47 nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong năm 2019. Đối với các chỉ tiêu về phát triển kinh tế, xã hội đến nay huyện đã có 07 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 15 chỉ tiêu đạt trên 50%, 01 chỉ tiêu dưới 50% và 06 chỉ tiêu đang tổ chức đánh giá. Trong đó có nhiều chỉ tiêu quan trọng như: Sản lượng lượng thực có hạt, sản lượng chè búp tươi, công tác trồng rừng mới, số doanh nghiệp mới được thành lập trong năm, tỷ lệ che phủ rừng. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. Công tác cải cách hành chính gắn với xây dựng đạo đức và văn hóa công vụ được đẩy mạnh. Đào tạo nghề gắn với tạo việc làm mới, chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn, giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội được đảm bảo. An ninh quốc phòng được giữ vững. Đối với các nhiệm vụ về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đã có 20 chỉ tiêu hoàn thành, 02 nhiệm vụ chưa hoàn thành do chưa có hướng dẫn của cấp trên, 25 nhiệm vụ đang thực hiện theo tiến độ. Qua đánh giá đã có nhiều giải pháp trong củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên được đổi mới.

 

Toàn cảnh hội nghị

Từ nay đến cuối năm 2019, huyện Trạm Tấu sẽ tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2019, đặc biệt là hoàn thành các chỉ tiêu theo Chương trình hành động số 144 của Tỉnh ủy. Triển khai thực hiện tốt các mô hình về sản xuất nông, lâm nghiệp theo Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; các mô hình sản phẩm đặc sản, hữu cơ theo kế hoạch. Chủ động phương án phòng, chống đói rét cho đàn gia súc trong mùa đông; tăng cường và thực hiện nghiêm các giải pháp về phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn. Làm tốt công tác bảo vệ và phát triển rừng, tăng cường công tác quản lý lâm sản trên địa bàn huyện. Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản; quản lý và sử dụng hiệu quả các công trình sau đầu tư. Rà soát các nguồn thu, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách ở mức cao nhất. Thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là công tác giảm nghèo, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo trên 8,5% theo kế hoạch. Làm tốt công tác y tế, chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Làm tốt công tác giáo dục chính trị nhằm nâng cao nhận thức của cấp uỷ, tổ chức đảng và đảng viên, nhất là vai trò của người đứng đầu, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, XII, tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Chuẩn bị tốt các điều kiện cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.

Hội nghị cũng đã được nghe phổ biến Quy định số 205 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý.

Đồng chí Giàng A Thào, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện trao quyết định của Tỉnh ủy cho đồng chí Hà Thị Xuân Mai, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện

Nhân dịp này, Huyện uỷ Trạm Tấu đã công bố và trao quyết định của Tỉnh uỷ Yên Bái chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Trạm Tấu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện và chia tay đối với cá nhân thôi không tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 – 2020./.

Lộc Chầm, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Trạm Tấu

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h