Tin Hoạt động >> Chính trị

Hội đồng nhân dân huyện Trạm Tâu triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2019.

15/10/2019 08:04:34 Xem cỡ chữ Google
Vừa qua, HĐND huyện Trạm Tấu tổ chức Hội nghị giao ban công tác quý III để đánh giá kết quả hoạt động 9 tháng, triển khai phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019. Dự và chủ trì hội nghị giao ban có đồng chí Giàng A Thào – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh – Bí thư huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện Trạm Tấu; các đồng chí trong Ban thường vụ huyện ủy, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện. Các ban Hội động nhân dân; tổ trưởng, tố phó các tổ HĐND huyện, các đồng chí chủ tịch, phó chủ tịch HĐND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

HĐND huyện triển khai nhiệm vụ quý IV

Qúy III năm 2019, Thường trực HĐND huyện  đã thực hiện tốt các hoạt động theo chương trình đề ra. Chỉ đạo , tổ chức hoàn thành 02 kỳ họp thứ 8, thứ 9 của HĐND huyện khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021; Hoàn thành xuất sắc nội dung , công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ họp bất thường của HĐND huyện tham gia cuộc diễn tập khu vực phòng thủ năm 2019.  Thường trực, các Ban, tổ đại biểu HĐND đã tổ chức 06 cuộc giám sát theo chương trình, kế hoạch; HĐND các xã, thị trấn tổ chức 80 cuộc giám sát, 45 hội nghị tiếp xúc cử tri . Hoạt động giám sát, nội dung giám sát tập trung vào các lĩnh vực được cử tri quan tâm; các ý kiến kiến nghị của cử tri đều được các cấp chính quyền huyện và các ngành có liên quan giải quyết thỏa đáng, kịp thời ngay tại cơ sở  vì vậy trong 9 tháng năm 2019 không có đơn thư khiếu nại, tố cáo gửi đến thường trực HĐND huyện, qua đó đã tạo niềm tin trong quần chúng nhân dân. Ngoài ra, Thường trực HĐND và các Ban của HĐND huyện đã phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ huyện tham gia các mặt công tác khác theo thẩm quyền, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tại địa phương.

Tại Hội nghị, Thường trực HĐND huyện đã  triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm công tác quý IV như: tổ chức các kỳ họp đúng quy định. Thành lập đoàn giám sát chuyên đề thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về Xây dựng Nong thôn mới trên địa bàn các xã giai đoạn 2016 – 2020. Chỉ đạo Ban kinh tế – xã hội HĐND huyện thực hiện  giám sát việc thực hiện Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 05 năm 2016 – 2020 và thực hiện Nghị quyết phát triển kinh tế – xã hội năm 2019 trên địa bàn huyện. Các tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, thực hiện tốt công tác tiếp công dân. Thường trực HĐND các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác giám sát và tiếp xúc cử tri theo kế hoạch; chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo cho việc tổ chức các kỳ họp vào cuối năm 2019 theo quy định.

Tại Hội nghị, các đồng chí đại diện cho các ban, tổ đại biểu HĐND huyện và các xã, thị trấn đã phát biểu, thảo luận cùng tìm ra các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tập trung vào các nội dung như: Việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện với các tổ Đại biểu HĐND huyện và HĐND các xã, thị trấn;  Việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri, nâng cao hiệu quả công tác giám sát, nội dung chất vấn và trả lời chất vấn; những khó khăn, thuận lợi trong việc thực hiện công tác giám sát; quan tâm giải quyết tốt hơn các ý kiến cử tri quan tâm để chất lượng các kỳ họp đạt kết quả cao. Nâng cao vai trò trong công tác cán bộ….

Phát biểu kết luận hội nghị,  đồng chí Giàng A Thào – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh – Bí thư huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện Trạm Tấu tiếp thu toàn bộ ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng thời yêu cầu các ban, các tổ đại biểu HĐND huyện thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV; phát huy tinh thần trách nhiệm, đi sâu, đi sát, liên hệ chặt chẽ với cử tri, thu thập, phản ánh đầy đủ, trung thực ý kiến, nguyện vọng của cử tri đối với cơ quan có thẩm quyền. Chỉ đạo thường trực HĐND huyện chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để tổ chức kyg họp cuối năm, xây dựng chương trình giám sát 2020. Các tổ đại biểu HĐND dân chuẩn bị các điều kiện tiếp xúc cử tri để báo cáo guier tới kỳ hợp. Yêu cầu các cuộc giám sát năm 2019 của HĐND các xã phải báo cáo bằng văn bản kèm theo , kèm theo hồ sơ phô tô, và liệt kê cụ thể, chi tiết từng cuộc giám sát....

Kim Thoa. Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trạm Tấu

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h