Tin Hoạt động >> Chính trị

Phát huy tiềm năng, nội lực, đổi mới, quyết tâm từng bước đưa Trạm Tấu thoát khỏi huyện nghèo

28/09/2019 11:39:23 Xem cỡ chữ Google
Trải qua 55 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Trạm Tấu luôn phát huy truyền thống yêu nước, kiên cường, dũng cảm trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm; cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất nên đã đạt được nhiều kết quả khá toàn diện trên mọi lĩnh vực.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra mô hình trồng lúa nếp thuần chủng 87 tại xã Hát Lừu, huyện Trạm Tấu.

Ngày 17/8/1964, theo đề nghị của Ủy ban hành chính khu tự trị Tây Bắc, Hội đồng Chính phủ đã ra Quyết định số 128-CP chia các huyện Phù Yên và Văn Chấn thuộc tỉnh Nghĩa Lộ và huyện Lạc Thủy thuộc tỉnh Hòa Bình. Trong đó, huyện Văn Chấn chia thành hai huyện là Văn Chấn gồm 31 xã và huyện Trạm Tấu gồm 11 xã. Căn cứ Quyết định số 128-CP của Hội đồng Chính phủ, ngày 29/9/1964, Tỉnh ủy Nghĩa Lộ đã ban hành Quyết nghị số 66-QNTU thành lập Ban Huyện ủy lâm thời Trạm Tấu. 

Đến ngày 05/10/1964, Đảng bộ, chính quyền huyện Trạm Tấu chính thức ra mắt và đi vào hoạt động với 11 xã và 8.611 người, đến nay, toàn huyện có trên 33.000 người. Ngày đầu mới thành lập, Đảng bộ huyện Trạm Tấu chỉ có 13 chi bộ và 2 tổ đảng, với 127 đảng viên. Nhờ tập trung lãnh đạo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, chú trọng công tác phát triển đảng viên, đến nay, toàn huyện có 28 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, 102 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, 2.119 đảng viên. 

 

Đồng chí Giàng A Thào - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện  (thứ 2 bên phải) trao đổi với cán bộ các phòng, ban về công tác cán bộ trong tình hình mới.

 

Phát huy tinh thần và truyền thống cách mạng của dân tộc, trong những năm đầu thành lập, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Trạm Tấu đã ra sức xây dựng huyện nhà, tích cực lao động sản xuất phát triển kinh tế - xã hội; củng cố bộ máy chính quyền non trẻ của huyện. Thực hiện lời kêu gọi "Tất cả vì miền Nam ruột thịt", "Tất cả để chiến thắng giặc Mỹ xâm lược" hàng trăm con em đồng bào các dân tộc huyện Trạm Tấu đã lên đường nhập ngũ, góp phần cùng với nhân dân cả nước làm nên chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Sau khi thống nhất đất nước, cùng với cả nước, nhân dân các dân tộc trong huyện Trạm Tấu đã ra sức thi đua lao động sản xuất tập trung xây dựng quê hương, xây dựng nước nhà theo con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Bác Hồ đã chọn. 

Trải qua 15 kỳ đại hội, bằng sự nỗ lực không ngừng, sự đoàn kết một lòng của các thế hệ cán bộ, đảng viên, chiến sỹ và nhân dân các dân tộc huyện Trạm Tấu qua các thời kỳ, đến nay, đã làm thay đổi diện mạo huyện vùng cao. Từ một huyện miền núi với nền kinh tế còn nhiều khó khăn và phong tục, tập quán lạc hậu, hiện Trạm Tấu đã khoác trên mình màu xanh của núi rừng, sự bình yên, ấm no hạnh phúc của nhân dân, sự ổn định về an ninh chính trị và những con đường của "ý Đảng, lòng dân" vươn xa đến các thôn, bản; mang đến cho huyện vùng cao của tỉnh một diện mạo mới vững bước trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn miền núi.

Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Trạm Tấu lần thứ 15, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Huyện ủy đã ban hành quy chế làm việc, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương để tổ chức thực hiện. 

Theo đó, huyện đã ban hành 5 Chương trình hành động thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trên tất cả các lĩnh vực, nên kinh tế tiếp tục duy trì phát triển ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; các chính sách hỗ trợ trong phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020 được triển khai thực hiện hiệu quả; văn hoá - xã hội có nhiều chuyển biến; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định, giữ vững; một số vấn đề nổi cộm những năm trước đây như di dịch cư tự do, trồng cây thuốc phiện… được đẩy lùi. 

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm thực hiện. Đến hết năm 2018, đã có 7/21 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức Nghị quyết Đại hội; các chỉ tiêu còn lại hiện nay đang triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ đề ra; dự ước đến hết năm 2019 có 14 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội; 7 chỉ tiêu còn lại đều đạt trên 90% để đảm bảo đến năm 2020 hoàn thành toàn diện 21 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.

Kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện (29/9/1964 - 29/9/2019); 55 năm thành lập huyện Trạm Tấu (05/10/1964 - 05/10/2019); đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất cũng là tròn 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Trạm Tấu tiếp tục luôn đoàn kết, đồng thuận, ra sức phấn đấu, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và sâu rộng công cuộc đổi mới, quyết tâm sớm đưa Trạm Tấu thoát khỏi huyện nghèo.

Quán triệt và thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy theo chủ đề "Đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược; tích cực thu hút đầu tư; thúc đẩy khởi nghiệp; thực hiện giảm nghèo nhanh và bền vững; cơ bản về đích các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh”, với phương châm "Đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả”, ngay từ đầu năm, cấp ủy huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ năm 2019. 

Qua 8 tháng thực hiện, huyện đã đạt được kết quả quan trọng, khá toàn diện. Trong đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy vừa đảm bảo tính bao quát, toàn diện vừa có trọng tâm, trọng điểm; đồng thời, xử lý tốt các vấn đề phát sinh. Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các biện pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; đưa việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị thành nhiệm vụ thường xuyên, liên tục gắn với tăng cường công tác quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ. 

Đặc biệt, huyện Trạm Tấu đã cụ thể hóa Chương trình hành động số 144 của Tỉnh ủy một cách bài bản, trong đó, huyện đề ra 37 chỉ tiêu chủ yếu và 47 nhiệm vụ cụ thể trong công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị gắn với phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị và từng đồng chí lãnh đạo huyện, lãnh đạo cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn. 

Đến nay, sau 8 tháng thực hiện Chương trình hành động số 144 đã có 7 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức; 19 chỉ tiêu đạt trên 50% kế hoạch; 3 chỉ tiêu dưới 50%; còn lại 8 chỉ tiêu tổ chức đánh giá vào cuối năm; 18 nhiệm vụ thực hiện xong; 29 nhiệm vụ đang triển khai thực hiện đảm bảo theo tiến độ đề ra. Công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được huyện triển khai, thực hiện đúng tiến độ.

55 năm xây dựng và phát triển, tuy còn gặp nhiều khó khăn, nhưng có thể khẳng định rằng, huyện Trạm Tấu đã có bước phát triển vượt bậc và mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực. Thành quả đó, là sản phẩm của công cuộc đổi mới, là sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp giúp đỡ của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, sự sẻ chia của các huyện, thị xã, thành phố trong và ngoài tỉnh, nhất là sự nỗ lực khắc phục khó khăn phấn đấu vươn lên xóa bỏ nghèo nàn, lạc hậu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Trạm Tấu.

Để xứng đáng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và niềm tin yêu, kỳ vọng của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, từ nay đến hết năm 2019, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Trạm Tấu phát huy truyền thống đoàn kết, tiếp tục đổi mới, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, đẩy mạnh phát triển kinh tế đi đôi với việc nâng cao chất lượng văn hóa, xã hội; thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, khơi dậy ý thức tự lực, tự cường vươn lên thoát nghèo của người dân, cải thiện rõ rệt đời sống vật chất và tinh thần nhân dân; củng cố xây dựng quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng; hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, xây dựng hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh. Phấn đấu cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ huyện đề ra; thực hiện hoàn thành 31/37 chỉ tiêu chủ yếu năm 2019, hoàn thành 5 chương trình trọng tâm của Huyện ủy theo Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ huyện. 

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đúng tiến độ. Trong đó, tập trung nghiên cứu, xây dựng văn kiện trình đại hội đảm bảo chất lượng, phù hợp với định hướng của tỉnh và khả năng phát triển của huyện; rà soát, xây dựng phương án cấp ủy các cấp đủ tiêu chuẩn, uy tín, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị...

Để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ nêu trên, Đảng bộ, chính quyền huyện kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sỹ và nhân dân các dân tộc trên địa bàn phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, nỗ lực, sáng tạo, không ngừng khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đưa Trạm Tấu tiếp tục vững bước tiến nhanh trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn miền núi.

Giàng A Thào,Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Trạm Tấu

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h