Tin Hoạt động >> Chính trị

Trạm Tấu: 55 năm xây dựng và phát triển

27/09/2019 03:04:23 Xem cỡ chữ Google
Trạm Tấu, huyện miền núi phía tây của tỉnh, nơi núi trùng núi, mây trùng mây, rừng xanh đến tận trân trời, nơi có Kế Khấu Ly vang dội một thời bởi lòng người kiên trung anh dũng đánh đuổi giắc ngoại sâm. Trải qua các thời kỳ lịch sử Trạm Tấu có sự biến đổi lớn về địa giới hành chính. Từ xa xưa Trạm Tấu thuộc huyện Văn Chấn, Trấn Thiên Hương (Hưng Hóa), đến những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, Trạm Tấu thuộc huyện Văn Chấn, tỉnh Nghĩa Lộ. Nền kinh tế trước đây chủ yếu là sản xuất tự cung tự cấp, cơ sở hạ tầng rất hoang sơ, chủ yếu là nhà tranh tre, nứa lá, những phong tục sản xuất và tư tưởng lạc hậu, khiến đời sống người dân gặp rất nhiều khó khăn.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái và lãnh đạo tỉnh, huyện tặng quà mẹ liệt sỹ Nguyễn Thị Lộc tại Thị trấn Trạm Tấu (tháng 6-2017)

Ngày 17/8/1964, theo đề nghị của Ủy ban hành chính khu tự trị Tây Bắc, Hội Đồng chính phủ đã ra quyết định số 128/QĐ-CP chia tách hai huyện Phù Yên và Văn Chấn thuộc tỉnh Nghĩa Lộ thành 4 huyện Bắc Yên, Phù Yên, Văn Chấn và Trạm Tấu. Ngày 29/9/1964, Tỉnh ủy Nghĩa Lộ đã ban hành quyết định thành lập Ban Huyện ủy lâm thời Trạm Tấu, chỉ định đồng chí Hà Đồng phụ trách với chức danh Bí thư. Từ đây Đảng bộ huyện Trạm Tấu trực tiếp lãnh đạo mọi phong trào cách mạng của địa phương

Ngày 5/10/1964, bộ máy Đảng bộ chính quyền huyện Trạm Tấu chính thức được thành lập, từ đây Trạm Tấu trở thành huyện vùng cao của tỉnh Nghĩa Lộ với 11 xã, 8.611 người. Ngay từ những ngày đầu thành lập Đảng bộ huyện đã luôn coi  nhiệm vụ xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị là nhiệm vụ then chốt. Năm 1964 Đảng bộ xây dựng được 13 chi bộ và 2 tổ Đảng (kể cả chi bộ cơ quan) với 127 đồng chí, trong đó đảng viên nông thôn có 72 đồng chí chiếm 56%, dân tộc Mông 62 đồng chí chiếm 48%, dân tộc Thái 17 đồng chí chiếm 13%, các dân tộc khác 40 đồng chí chiếm 37%. Trong suốt hành trình xây dựng và phát triển Đảng bộ huyện Trạm Tấu luôn quan tâm chăm lo đến công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới theo hướng nâng cao số lượng và chất lượng theo từng năm, đặc biệt chú trọng phát triển đảng viên khối nông thôn, đảng viên nữ và đảng viên là người dân tộc, đến nay Đảng bộ huyện đã có 28 tổ chức cơ sở đảng với 102 Chi bộ trực thuộc và 2.119 đảng viên.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên luôn được huyện quan tâm chỉ đạo, hàng năm 100% các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc thực hiện tốt việc quán triệt triển khai Chỉ thị Nghị quyết của Đảng các cấp. Đặc biệt là việc thực hiện Chỉ thị 03, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,  phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII của Đảng, cũng như việc thực hiện Di chúc của người, từ đó đã tạo động lực mạnh mẽ để Đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Trạm Tấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu kế hoạch đề ra.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm mô hình lúa nếp 87 tại xã Hát Lừu, huyện Trạm Tấu

Bên cạnh đó Đảng bộ luôn đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát của Đảng, kịp thời xử lý những đảng viên vi phạm khuyết điểm, qua đó kịp thời giáo dục tư tưởng cho đảng viên, góp phần xây dựng Đảng bộ huyện vững mạnh từ cơ sở. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được củng cố vững chắc, hoạt động của HĐND - UBND các cấp có chuyển biến tích cực, quản lý, điều thành thực hiện các chủ trương của Đảng bộ, nghị quyết của HĐND; các thủ tục hành chính đang từng bước được cải cách. Đặc biệt từ ngày 01/4/2019, Bộ phận phục vụ hành chính công từ huyện đến xã đi vào hoạt động đã tạo thuận lợi  và rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính của các tổ chức cá nhân trên địa bàn huyện.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từng bước đổi mới phương thức hoạt động, có nhiều cuộc vận động, chương trình cụ thể vận động quần chúng nhân dân tích cực thi đua lao động sản xuất, tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng, xóa đói giảm nghèo; vận động đồng bào giáo dân, các chức sắc tôn giáo chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời đảm bảo cho các sinh hoạt tôn giáo diễn ra bình thường. Tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng và tự do không tín ngưỡng của nhân dân.

Hoạt động của HĐND huyện có nhiều đổi mới, các cuộc tiếp xúc cử tri đã được thực hiện trực tiếp tại cơ sở

Trải qua 15 kỳ Đại hội, bằng sự nỗ lực không ngừng, sự đoàn kết một lòng của các thế hệ cán bộ, đảng viên, chiến sỹ và nhân dân các dân tộc huyện Trạm Tấu qua các thời kỳ, đã làm thay đổi diện mạo huyện vùng cao. Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Trạm Tấu lần thứ 15, nhiệm kỳ 2015-2020. Đến hết năm 2018, đã có 07/21 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức Nghị quyết Đại hội; các chỉ tiêu còn lại hiện nay đang triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ đề ra; Dự ước đến hết năm 2019 có 14 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội; 07 chỉ tiêu còn lại đều đạt trên 90% để đảm bảo đến năm 2020 hoàn thành toàn diện 21 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.

Năm 2019 là năm cuối cùng thực hiện Kế hoạch 05 năm là năm chuẩn bị tiến hành Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.  Đảng bộ huyện đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy theo chủ đề “Đẩy mạnh 03 đột phá chiến lực, tích cực thu hút đầu tư, thúc đẩy khởi nghiệm, thực hiện giảm nghèo nhanh và bền vững, cơ bản về đích các chỉ tiêu  Nghị quyết đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh”. Với phương châm “đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả”. Huyện ủy Trạm Tấu đã ban hành Kế hoạch 86-KH/HU thực hiện Chương trình hành động 144 của Tỉnh ủy, trong đó đề ra 37 chỉ tiêu chủ yếu và 47 nhiệm vụ cụ thể trong công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị. Sau 09 tháng thực hiện đối với 37 chỉ tiêu chủ yếu, đến nay đã có 08 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức, 18 chỉ tiêu đạt trên 50% kế hoạch, 03 chỉ tiêu dưới 50%, 08 chỉ tiêu tổ chức đánh giá vào cuối năm. Đối với 47 nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị, đến nay đã có 18 nhiệm vụ thực hiện xong, 29 nhiệm vụ đang triển khai thực hiện đảm bảo theo tiến độ đề ra.

55 năm một chặng đường chưa hẳn là dài với sự phát triển của một huyện miền núi, nhưng trong ngần ấy thời gian dưới sự lãnh đạo của Đảng, được sự quan tâm của Nhà nước, đồng bào Trạm Tấu đã lập nên nhiều kỳ tích quan trọng làm thay đổi diện mạo nôn thôn miền núi, trong dòng chảy của lịch sử ấy phải kể đến đầu tiên là những công trình đường giao thông nông thôn lên núi, đã xóa đi rào cản giao thông, nối liền thôn xa với bản gần, vùng cao với vùng thấp. Từ các nguồn vốn chương trình 30a, 135, WB, nguồn vốn ngân sách Nhà nước,.... Trạm Tấu đã thực hiện nâng cấp và mở mới trên 900km đường các loại, trong đó đường bê tông và đường nhựa là 190km... Đến nay 100% các xã đã có đường ô tô lên trung tâm xã trong đó hầu hết đã được bê tông hóa, 100% các thôn bản có đường xe máy đi lại ở cả 2 mùa trong năm. Đường gần đã nối liền các bản xa tạo ra thế liên hoàn cho giao thông các xã trong huyện và giữa huyện Trạm Tấu với thị xã miền tây góp phần đem đến cho đồng bào các dân tộc trong huyện nhiều cơ hội để giao thương phát triển kinh tế.

Sau đường giao thông, thì thành tựu về sản xuất cây lương thực là kết quả không thể phủ nhận, từ một huyện miền núi được biết đến như thủ phủ của thuốc phiện, của sản xuất tự cung tự cấp, một nền kinh tế sơ khai nghèo nàn lạc hậu. Được sự quan tâm của Đảng, sự hỗ trợ của Nhà nước, bằng cách làm đổi mới sáng tạo của những người đứng mũi chịu sào, diện tích sản xuất cây lương thực của huyện Trạm Tấu đã tăng theo từng năm. Đó là những tháng ngày bám bản, bám làng 3 cùng với dân để xóa đi những cánh đồng hoang hóa, trở thành những thửa ruộng mầu mỡ xanh tươi ở Tà Ghênh - Xà Hồ, Bản Mù là những đêm thức trắng của cán bộ lãnh đạo huyện và ngành nông nghiệp ở các bản làng vùng sâu vùng xa. Để có một năm 2 vụ lúa ngô, là những tháng ngày vượt núi trèo đèo về với cơ sở để cải tạo những tập quán sản xuất lạc hậu, thay lúa nương năng suất thấp bằng cây ngô đồi, giờ đây huyện đã hình thành được các vùng sản xuất chuyên canh ngô hàng hóa ở Làng Mảnh - xã Tà Si Láng, xã Trạm Tấu, Pá Hu, Xà Hồ với tổng diện tích gieo trồng ngô hàng năm lên đến hàng ngìn ha. Thành công trong sản xuất lương thực ở Trạm Tấu là ngày càng có nhiều hơn những nông dân triệu phú, tỷ phú trên đất vùng cao, thêm nhiều nông dân xưa kia thiếu ăn thiếu mặc nay là những hộ điển hình làm kinh tế giỏi, cuộc sống người dân đã ấm no hơn. Chỉ trong 5 năm trở lại đây hàng trăm ha đất nương kém hiệu quả đã chuyển sang trồng ngô đồi nâng tổng diện tích cây lương thực toàn huyện lên 6915 ha, tổng sản lượng lương thực năm 2019 ước đạt 23.365 tấn cán đích trước mốc mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Trạm Tấu lần thứ XV. Đặc biệt, trong năm 2019 huyện chỉ đạo xây dựng thực hiện 11 mô hình trồng trọt theo 2 mục tiêu chính: Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trồng một số loại cây mới trên địa bàn tiến tới mở rộng quy mô trồng trên đất vườn, đất đồi như chanh đào, chanh leo, rau bò khai; hướng dẫn kỹ thuật trong trồng và chăm sóc cây măng sặt, khoai sọ, dưa bở để nâng cao sản lượng thu hoạch tạo thành sản phẩm đặc sản của địa phương. Đặc biệt, huyện đã triển khai thực hiện chứng nhận sản phẩm chè Shan Phình Hồ và khoai sọ nương Trạm Tấu, cùng với đó huyện đã phát triển được vùng nguyên liệu lúa Nếp 87 tại xã Hát Lừu quy mô 200 ha/2vụ/năm và hình thành chuỗi giá trị cho kết quả cao.

Lãnh đạo huyện thăm mô hình dưa bở tại xã Trạm Tấu

Phát triển chăn nuôi gia súc gia cầm cũng được huyện Trạm Tấu đặc biệt quan tâm chú trọng, ngay từ những năm 1972 huyện đã xây dựng 4 Hợp tác xã chăn nuôi bò tập thể với số lượng gần 200 con. Ngoài ra các hợp tác xã còn tổ chức các nhóm chăn nuôi gia súc gia cầm, trải qua quá trình phát triển cũng đã khẳng định tầm quan trọng của chăn nuôi gia súc gia cầm không chỉ giúp nhân dân chủ động trong sức kéo phục vụ sản xuất mà còn là nguồn thu nhập đáng kể cho gia đình. Những năm trở lại đây, huyện đã  chỉ đạo phát triển theo hướng bán chăn thả, khuyến khích phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại. Hiện toàn huyện có tổng đàn gia súc chính đạt 28.652 con, ước thực hiện cả năm 2019 đạt 32.520 con tăng 6.339 con so với năm 2014; tổng đàn gia cầm 124.250 con, trong đó sản phẩm gà đen vùng cao trên 30.000 con.

Xác định giữ rừng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của huyện vùng cao, ngay từ khi mới thành lập, huyện đã tập trung  phát triển kinh tế rừng gắn với lợi ích phòng hộ từ đó đến nay công tác quản lý bảo vệ, phát triển rừng luôn được quan tâm thực hiện tốt. Thông qua các chương trình hỗ trợ của Nhà nước như: Chương tình 30 a, quỹ bảo vệ môi trường rừng, đến nay huyện đã thực hiện tốt cơ chế khuyến khích những hộ tham gia trồng và bảo vệ rừng đồng thời có hành động nghiêm khắc đối với những trường hợp vi phạm về công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng. Nên đến nay huyện đã thực hiện tốt công tác giao đất, giao rừng cho thuê rừng đến với hộ dân và cộng đồng dân cư, đến nay đã giao khoán được  35.974,18 ha cho 181 với 7.811 hộ dân  bảo vệ, kinh tế lâm nghiệp bước đầu hình thành và phát triển; một số cây trồng phù hợp, có giá trị kinh tế đã được đưa vào sản xuất như sơn tra,  pơ mu...

Giáo dục đào tạo đã luôn được huyện coi là quốc sách hàng đầu. Từ chỗ chỉ có 38 lớp với 434 học sinh (năm 1964-1965) và toàn huyện chỉ có 594 học sinh học vỡ lòng, 102 học sinh cấp một và 102 cán bộ học bổ túc văn hóa, các lớp học đầu là trạnh tre, nứa lá. Nhờ các chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với đội ngũ giáo viên cùng nhiều chính sách đầu tư cho giáo dục nhất là từ khi thực hiện Đề án sắp xếp quy mô, mạng lưới trường, lớp đối với giáo dục mầm non, GDPT trên địa bàn huyện Trạm Tấu giai đoạn 2016 - 2020 chất lượng giáo dục đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đến nay, toàn huyện có 26 điểm trường với trên 11.000 học sinh ở 3 bậc học . Tỷ lệ học sinh đi học chuyên cần trung bình các bậc học luôn đạt trên 95%, tỷ lệ phòng học kiên cố hóa đạt trên 61%, đặc biệt từ năm 2012 đã vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân xây dựng kho thóc khuyến học, quỹ khuyến học các cấp, thêm niềm vui cho học trò nghèo đến lớp.

Công tác giáo dục luôn nhận được sự quan tâm của các các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền các cấp

Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân từng bước được đổi mới. Đến nay, các cơ sở khám chữa bệnh của huyện tương đối khang trang cả về trang thiết bị, 12/12 xã, thị trấn có Trạm y tế kiên cố. Số thôn, bản có cán bộ y tế là 52/57. 100% số xã có trạm y tế được kiên cố, cơ bản đáp ứng được nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân. Số xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế ước thực hiện đến hết năm 2018 đạt 6 xã, đạt 85,7% NQ; tỷ lệ bác sỹ/10.000 dân đạt 7,5. Triển khai tiêm chủng mở rộng tới tất cả các trẻ em trong độ tuổi tại 12/12 xã, thị trấn. Trên 99% dân số được tham gia bảo hiểm y tế. Công tác truyền thông dân số kế hoạch hoá gia đình có nhiều tiến bộ; tỷ lệ sinh con thứ 3, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên đã cơ bản giảm, tảo hôn và hôn nhân cận huyết từng bước được đẩy lùi.

Xác định công tác lao động - việc làm và đảm bảo các chính sách an sinh xã hội  có vai trò quan trọng trong việc mở hướng thoát nghèo cho người dân, huyện luôn chủ động thu hút, lồng ghép mọi nguồn lực đầu tư các chương trình, dự án hỗ trợ cho nhân dân, đồng thời đề ra những chủ trương phù hợp nhằm giảm nghèo nhanh và bền vững cho người dân như: Hỗ trợ vật tư, kỹ thuật canh tác phục vụ sản xuất, đào tạo và hướng dẫn nghề cho các hộ nghèo, tuyên truyền đến với người dân ý thức thoát nghèo... Vì vậy, hàng năm tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm trên 6%. Công tác đào tạo nghề cho người dân được chú trọng; công tác giải quyết việc làm cho người dân được thực hiện tốt, mỗi năm huyện đã giải quyết việc làm cho gần  800 lao động, đào tạo nghề cho trên 500 người.

Trải qua quá trình phát triển của huyện, công tác văn hóa thông tin tuyên truyền không ngừng lớn mạnh. Nội dung tuyên truyền tập trung hướng về cơ sở, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương. Chất lượng và thời lượng phát thanh từng bước được nâng lên, với các thứ tiếng phổ thông, Mông, Thái đến 9/12 xã, thị trấn; mỗi tháng Trung tâm TT& VH huyện sản xuất 30 -31 chương trình ở 3 thứ tiếng: tiếng Việt, tiếng Mông, tiếng Thái với hàng trăm tin bài, phóng sự được phản ánh trên sóng phát thanh của huyện, của tỉnh và trên Báo Yên Bái, nhiều tác phẩm mang nặng hơi thở cuộc sống được độc giả quan tâm đón nhận.

Huyện cũng đang tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV về xây dựng nếp sống văn hóa mới gồm: cưới xin, ma chay, ăn ở hợp vệ sinh, loại bỏ các phong tục không phù hợp; 100% các thôn, bản xây dựng hương ước, quy ước; từ sự gương mẫu đi đầu của cán bộ đảng viên đã thực hiện thành công công tác tuyên truyền vận động, đồng bào đã cải tạo những phong tục tập quán lạc hậu đã tồn tại từ lâu đời, người chết cho vào quan tài và chôn trước 48 tiếng, thách cưới giảm, nhiều hộ đã làm chuồng nuôi nhốt gia súc ra xa nhà ở và làm nhà tiêu hợp vệ sinh. Nhiều năm trở lại đây đồng bào các dân tộc trong huyện Trạm Tấu đã thực hiện ăn chung một tết Nguyên đán. Triển khai quy hoạch xây dựng mô hình nông thôn mới tại xã Hát Lừu đến nay xã đã đạt 16/19 tiêu chí và sẽ cán đích nông thôn mới vào năm 2020.

Trải qua một quá trình 55 năm xây dựng và trưởng thành lực lượng vũ trang nhân dân đã không ngừng lớn mạnh xứng đáng là lực lượng bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện. Với phương châm "vấn đề trọng tâm, địa bàn trọng điểm" trong công tác an ninh trật tự, huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng tập trung lựa chọn những địa bàn nông thôn, dân tộc, tôn giáo, những vấn đề ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị trên địa bàn như: Tình trạng di dịch cư tự do; buôn bán lâm sản trái phép; trồng cây thuốc phiện; chống cháy rừng và truyền đạo trái pháp luật,... Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động cùng sự quyết liệt trong chỉ đạo điều hành diện tích trồng cây thuốc phiện đã cơ bản không còn. Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc được đẩy mạnh; công tác phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội được tăng cường. Qua đó củng cố thêm niềm tin của người dân vào chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Đảng bộ huyện, lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam trên địa bàn huyện luôn nắm vững mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo của Đảng về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Luôn luôn cảnh giác chủ động phòng ngừa kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu thủ đoạn "Diễn biến hòa bình - Bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch, chống mọi biểu hiện chủ quan mất cảnh giác, tự diễn biến. Từng bước có kế hoạch đầu tư xây dựng căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương trong khu vực phòng thủ huyện một cách thiết thực, hiệu quả. Đẩy mạnh công tác GDQP - AN, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức quốc phòng toàn dân, nâng cao trách nhiệm của toàn dân xây dựng nền quốc phòng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong công tác huấn luyện quán triệt tốt phương châm huấn luyện "Cơ bản, thiết thực, vững chắc", không  ngừng đổi mới nội dung, phương pháp sát với đối tượng, phù hợp với địa bàn, địa phương và nhiệm vụ được giao. Chú trọng huấn luyện các nội dung phòng chống cháy rừng, phòng chống lũ bão, tìm kiếm cứu nạn, chống gây rối, bạo loạn. Hàng năm, huấn luyện 100% nội dung theo kế hoạch, kết quả 100% đạt yêu cầu, trong đó 75% khá, giỏi trở lên. Mỗi giai đoạn một nhiệm vụ mới, mỗi năm một chiến lược mới, cán bộ đảng viên chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện đã nỗ lực không ngừng hoàn thiện phẩm chất người lính xứng đáng với lời dạy của Bác: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ Quốc, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng...”

Lãnh đạo tỉnh khen thưởng cho các đồng chí có thành tích xuất sắc trong công tác diễn tập KVPT huyện năm 2019

55 qua, dưới ánh sáng của Đảng với sự quyết tâm nỗ lực không ngừng của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc, huyện Trạm Tấu đã có bước phát triển vượt bậc và mạnh mẽ, giành được nhiều kết quả quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đó là niềm tự hào, là niềm tin, là động lực để Trạm Tấu tiếp tục vững bước trên con đường xây dựng và phát triển./.

Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Trạm Tấu

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h