Tin Hoạt động >> An ninh - Quốc phòng

Huyện Trạm Tấu tổ chức thành công Diễn tập khu vực phòng thủ năm 2019

21/09/2019 10:46:49 Xem cỡ chữ Google

 

 

Đài PT-TH tỉnh Yên Bái

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h