Tin Hoạt động >> Chính trị

Trạm Tấu thực hiện Chương trình hành động 144: Nêu cao vai trò đảng viên và người đứng đầu

16/09/2019 07:07:11 Xem cỡ chữ Google
Trạm Tấu là 1 trong 62 huyện nghèo nhất của cả nước với trên 77% dân số là đồng bào Mông. Những năm qua, mặc dù đã có nhiều nỗ lực trong công tác xóa đói, giảm nghèo, nhưng do nhận thức của một bộ phận người dân còn hạn chế nên huyện xác định vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên có ý nghĩa quan trọng, quyết định kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Lãnh đạo huyện Trạm Tấu kiểm tra mô hình thâm canh khoai sọ tại thôn Tà Xùa, xã Bản Công

Năm 2019 là năm tăng tốc trong thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 trên địa bàn toàn tỉnh nói chung và huyện Trạm Tấu nói riêng. Việc nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên và người đứng đầu trong triển khai thực hiện Chương trình hành động 144 của Tỉnh ủy đang tạo ra những bước đột phá quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội của huyện vùng cao này. 

Với chủ đề của năm 2019 là "Đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược; tích cực thu hút đầu tư; thúc đẩy khởi nghiệp; thực hiện giảm nghèo nhanh và bền vững; cơ bản về đích các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh”, huyện Trạm Tấu đã lựa chọn điểm nhấn hoàn thành nhiệm vụ phải bắt đầu từ đảng viên, người đứng đầu. 

Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Trạm Tấu đã quán triệt sâu rộng mục đích, yêu cầu, phương châm, chủ đề của Chương trình hành động tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân; huyện xác định cụ thể hóa mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ trong Chương trình hành động của Tỉnh ủy bằng Kế hoạch số 86. 

Đồng thời gắn với phân công nhiệm vụ cho tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm thực hiện theo thời gian, lộ trình cụ thể; xây dựng kịch bản điều hành chi tiết, thường xuyên đánh giá, đôn đốc, đảm bảo yêu cầu đề ra. 

Thực hiện Chương trình hành động số 144 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 86 của Huyện ủy Trạm Tấu, năm 2019, xã Bản Công phấn đấu hoàn thành 28 chỉ tiêu: phấn đấu đạt 3.000 con gà đen, tổng sản lượng lương thực có hạt trên 2.230 tấn, sản lượng chè búp tươi 250 tấn, tổng đàn gia súc chính 2.230 con, trồng 45 ha cây sơn tra, thành lập mới 8 tổ hợp tác xã, giải quyết việc làm mới cho 47 lao động, tỷ lệ hộ nghèo giảm so với năm 2018 là 8,1%, doanh thu từ du lịch 1,2 tỷ đồng... 

Để sớm hoàn thành các chỉ tiêu đó, xã Bản Công đã phân bổ chỉ tiêu cụ thể đến từng thôn và phân công người tham mưu, ngành phối hợp thực hiện, lãnh đạo xã phụ trách. Đơn cử như chỉ tiêu về tổng sản lượng lương thực, xã giao cho cán bộ phụ trách địa chính - nông - lâm nghiệp chịu trách nhiệm tham mưu, các đoàn thể chính trị, xã hội của xã, các tổ công tác của xã phụ trách thôn, bí thư, trưởng thôn bản cùng phối hợp thực hiện và đồng chí Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã trực tiếp phụ trách đôn đốc thực hiện chỉ tiêu này. 

Từ cách làm này, các thôn bản trên địa bàn xã cũng kịp thời nắm bắt được chủ trương của tỉnh và của huyện đối với các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019, từ đó tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện có trọng tâm, trọng điểm. Mỗi chỉ tiêu trong Kế hoạch 86 của Huyện ủy đều gắn với vai trò, trách nhiệm của cán bộ đảng viên. 

Ví dụ như chỉ tiêu phát triển đàn gà đen, xã xác định phải tập trung chỉ đạo quyết liệt thì mới có khả năng hoàn thành, vì qua rà soát đầu năm 2019, xã mới có 1.253 con trong khi chỉ tiêu được giao thực hiện là 3.000 con. 

Để thực hiện chỉ tiêu này, ngoài việc phân bổ số lượng cụ thể cho từng thôn, xã còn nêu cao vai trò trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên. Với chỉ tiêu được giao phát triển 420 con gà đen, thôn Tà Chử, xã Bản Công giao cho mỗi đảng viên chịu trách nhiệm thực hiện 40 con, số còn lại giao cho cán bộ không chuyên trách và một số hộ dân. 

Anh Hờ A Lồng - Trưởng thôn Tà Chử cho biết: "Mình vừa là đảng viên vừa là trưởng thôn nên đã gương mẫu thực hiện trước. Với số gà đen được giao 40 con, ngoài huy động anh em trong nhà, mình mua thêm ở một số xã lân cận nên đến hết tháng 5 năm nay mình đã hoàn thành chỉ tiêu được giao. Đến hết tháng 6 năm nay, cả thôn mình đã hoàn thành chỉ tiêu này”. 

Đồng chí Phạm Quang Huy - Phó Bí thư Đảng ủy xã Bản Công cho biết: "Gà đen là đặc sản của vùng cao Trạm Tấu, nếu phát triển tốt sẽ mang lại giá trị kinh tế rất cao cho người dân. Để hoàn thành chỉ tiêu phát triển 3.000 con gà đen, trước tiên xã giao cho cán bộ xã, tiếp đến là bí thư chi bộ, trưởng thôn và các đảng viên trong thôn, sau cùng mới đến người dân. Đồng thời, xã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện hỗ trợ nhân giống, tập huấn chăn nuôi cho người dân. Với cách làm này, đến nay, xã Bản Công đã hoàn thành chỉ tiêu phát triển đàn gà đen và các chỉ tiêu quan trọng khác”.

 

Lãnh đạo huyện Trạm Tấu trao đổi với lãnh đạo xã Trạm Tấu về thực hiện các chỉ tiêu trong Kế hoạch 86 của Huyện ủy và Chương trình hành động 144 của Tỉnh ủy. 

 

Tại xã Tà Xi Láng - xã xa nhất huyện, việc triển khai thực hiện Chương trình hành động 144 của Tỉnh ủy và Kế hoạch 86 của Huyện ủy được cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương chỉ đạo triển khai quyết liệt. Ông Trang A Lồng - Chủ tịch UBND xã Tà Xi Láng cho biết: "Đến nay, xã đã hoàn thành 8/29 chỉ tiêu, các chỉ tiêu còn lại đang được tập trung chỉ đạo quyết liệt, phấn đấu hết năm 2019 sẽ hoàn thành 100% các chỉ tiêu đề ra”. 

Để hoàn thành các chỉ tiêu, xã giao nhiệm vụ cho từng cán bộ, đảng viên gắn với từng lĩnh vực công tác và gắn từng chỉ tiêu cụ thể. Khó khăn nhất là chỉ tiêu giảm nghèo. Năm 2019, xã phấn đấu giảm 28 hộ nghèo. Do vậy, ngoài sự hỗ trợ của Sở Giao thông - Vận tải tỉnh giúp đỡ 19 hộ, tổ công tác huyện phụ trách xã giúp đỡ 2 hộ, cá nhân đồng chí Trịnh Văn Xuê - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy giúp đỡ 2 hộ, 5 hộ còn lại được giao cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, mỗi hộ có 2 đồng chí giúp đỡ. Đến nay, các hộ đã được hỗ trợ theo nhu cầu như: hỗ trợ về tấm lợp, gà giống và mua sắm một số vật tư phục vụ sản xuất.

Thực hiện Chương trình hành động số 144 của Tỉnh ủy, cùng với xây dựng Kế hoạch 86, Huyện ủy Trạm Tấu còn thành lập các đoàn công tác do các đồng chí lãnh đạo Thường trực Huyện ủy làm trưởng đoàn cùng các ngành: Tài chính, Nông nghiệp, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kinh tế - Hạ tầng kiểm tra việc triển khai thực hiện ở tất cả các xã, thị trấn; huyện trực tiếp giải đáp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các xã trong thực hiện chỉ tiêu kế hoạch. 

Đồng chí Giàng A Thào - Bí thư Huyện ủy Trạm Tấu cho biết: "Đảng bộ quán triệt rõ người đứng đầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải nắm vững, nắm chắc các chỉ tiêu trong Chương trình hành động 144 của Tỉnh ủy và Kế hoạch 86 của Huyện ủy. Bản thân mỗi cán bộ, đảng viên, người đứng đầu phải luôn bám sát cơ sở, chỉ đạo sát sao để kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện các chỉ tiêu đó; đồng thời nhân rộng các mô hình hay, những cách làm hiệu quả”. 

Thực hiện Chương trình hành động 144 của Tỉnh ủy, Huyện ủy Trạm Tấu đã điều chỉnh chỉ tiêu tăng thêm và thống nhất với 37 chỉ tiêu cụ thể trong năm 2019. Trong đó, phấn đấu tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 23.236 tấn; tổng đàn gia súc chính 34.500 con; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 290 tỷ đồng; thành lập mới 2 doanh nghiệp, 3 hợp tác xã và 100 tổ hợp tác xã.

Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản đạt 292,3 tỷ đồng; giá trị sản xuất xây dựng (giá so sánh 2010) là 156 tỷ đồng; giảm 8,5% hộ nghèo so với năm 2018; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục; nâng cao chất lượng gia đình, làng bản, cơ quan, đơn vị văn hóa; kết nạp mới 110 đảng viên... 

Trên cơ sở Kế hoạch của Huyện ủy, UBND huyện và các ngành chức năng đã xây dựng kế hoạch, kịch bản chi tiết đối với từng chỉ tiêu. Đặc biệt, Thường trực Huyện ủy đã tổ chức làm việc với 12/12 xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, khối các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của huyện. Hàng tháng, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện họp định kỳ đánh giá từng chỉ tiêu, tiến độ thực hiện và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm hoàn thành kế hoạch đề ra. 

Phát huy tối đa vai trò của đảng viên, người đứng đầu trong thực hiện Chương trình hành động 144 của Tỉnh ủy, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Trạm Tấu quyết tâm phấn đấu tạo bứt phá quan trọng, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh trong năm 2019 và chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện tốt nhất cho đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Lò Văn Chiến - Chủ tịch UBND xã Hát Lừu:

Thực hiện Chương trình hành động 144 của Tỉnh ủy và Kế hoạch 86 của Huyện ủy, UBND xã đã xây dựng kế hoạch, phân công rõ vai trò, trách nhiệm của nguời đứng đầu trong thực hiện các chỉ tiêu. 

Theo đó, tất cả các chỉ tiêu đều được phân bổ cho tập thể, cá nhân phụ trách; trong đó, người đứng đầu phải kiểm tra tiến độ thực hiện và báo cáo tiến độ theo từng tháng, từng quý, đảm bảo cuối năm phải phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu. 

Đối với Đảng ủy, UBND, bản thân là Chủ tịch UBND xã thường xuyên trực tiếp đi kiểm tra tiến độ thực hiện các chỉ tiêu để kịp thời tháo gỡ khó khăn đảm bảo thực hiện đúng tiến độ. Đến nay, Hát Lừu đã hoàn thành 6/29 chỉ tiêu. Xã đã xây dựng được mô hình lúa nếp 87, thành lập 10 tổ hợp tác xã và 4 tổ tự quản.

Ông Mùa Sùng - Chủ tịch UBND xã Pá Hu: 

"Là đảng viên, người đứng đầu chính quyền xã, cá nhân tôi luôn nêu cao vao trò trách nhiệm thực hiện các chỉ tiêu trong Chương trình hành động 144 của Tỉnh ủy và Kế hoạch 86 của Huyện ủy. Đặc biệt, đối với chỉ tiêu phát triển đàn gà đen, bản thân tôi đã gương mẫu nuôi 200 con trên tổng số chỉ tiêu toàn xã là 8.000 con, sau đó tuyên truyền vận động anh chị em, người thân trong gia đình cùng thực hiện và tuyên truyền rộng rãi đến bà con trong thôn, bản nơi sinh sống và các thôn trên địa bàn xã. Các chỉ tiêu còn lại cũng được áp dụng thực hiện tương tự. Từ sự gương mẫu của tôi, cán bộ, công chức, đảng viên trên địa bàn xã đã nghiêm túc nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện các chỉ tiêu được giao”.

Anh Trần Bình Trọng - Bí thư Huyện đoàn Trạm Tấu: 

"Cụ thể hóa Chương trình hành động 144 của Tỉnh ủy và Kế hoạch 86 của Huyện ủy, tuổi trẻ các dân tộc huyện Trạm Tấu đã xây dựng và huy động lực lượng thực hiện các công trình, phần việc cụ thể như: khai hoang ruộng bậc thang; xây dựng tổ hợp tác, hợp tác xã; thực hiện tuyến đường thanh niên tự quản; xây dựng mô hình thu gom rác thải, mô hình du lịch cộng đồng; thành lập và triển khai câu lạc bộ quảng bá hình ảnh đất và người và thực hiện công trình "Đường hoa Thanh niên”... 

Đến nay, đã thực hiện được 3 tuyến đường hoa thanh niên và khai hoang được 5,5 ha ruộng bậc thang, đạt 122% kế hoạch. 

Qua các công trình, phần việc trên, tuổi trẻ huyện Trạm Tấu mong muốn được đóng góp sức trẻ cùng Đảng bộ thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu năm 2019, góp phần xây dựng huyện vùng cao Đảng mạnh, dân giàu”.

Đảng viên Mùa A Páo - Chi bộ thôn Bản Công, xã Bản Công: 

"Sau khi được quán triệt thực hiện Chương trình hành động 144 của Tỉnh ủy và Kế hoạch 86 của Huyện ủy, bản thân tôi rất đồng tình, ủng hộ chủ trương của tỉnh và của huyện. Tôi đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng các sản phẩm hữu cơ đặc trưng như: gà đen, lợn bản địa, khoai sọ... 

Đây là những sản vật vốn có từ rất lâu đời của đồng bào Mông chúng tôi. Khi đưa các mặt hàng này thành sản phẩm đặc trưng, đồng bào sẽ có cơ hội mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế từ nông nghiệp, góp phần giảm nghèo bền vững. 

Do vậy, ngay khi được quán triệt các chỉ tiêu thực hiện, bản thân tôi nhận thức được đây là chủ trương đúng đắn, có lợi cho đời sống của người dân nên đã tích cực vận động vợ con, người thân trong gia đình gương mẫu thực hiện trước. Đồng thời, vận động bà con trong bản cùng thực hiện để hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch giao trong thời gian sớm nhất”.

Theo Báo Yên Bái

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h