Tin Hoạt động >> Chính trị

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà: Trạm Tấu cần phát huy tiềm năng, nội lực trong dân giải bài toán giảm nghèo

11/08/2019 08:51:49 Xem cỡ chữ Google
Tiếp tục chương trình công tác, ngày 11/8, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với cán bộ chủ chốt huyện Trạm Tấu về kết quả thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm 2019, Chương trình hành động số 144 và Kế hoạch 131 của Tỉnh ủy.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc với cán bộ chủ chốt huyện Trạm Tấu

Cùng đi có lãnh đạo các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Công an tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Tỉnh đoàn Yên Bái.

Bám sát chủ đề năm của tỉnh "Đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược; tích cực thu hút đầu tư; thúc đẩy khởi nghiệp; thực hiện giảm nghèo nhanh và bền vững; cơ bản về đích các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh” và phương châm "Đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả”, thời gian qua, huyện Trạm Tấu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, sáng tạo, đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện.

Thực hiện Chương trình hành động số 144 và Kế hoạch 131 của Tỉnh ủy, huyện Trạm Tấu đã đề ra 37 chỉ tiêu chủ yếu (đến nay đã có 7 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; 19 chỉ tiêu đạt trên 50% kế hoạch, 3 chỉ tiêu đạt thấp) và 47 nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị. 

Về thực hiện Kế hoạch số 131 với chỉ tiêu trong mục tiêu giảm nghèo bền vững là giảm 8,5% (tương đương 557 hộ), huyện đã xây dựng kế hoạch giảm nghèo chi tiết, cụ thể, tổ chức rà soát, xác định rõ địa chỉ cùng các tiêu chí thiếu hụt và hoàn cảnh của từng hộ nghèo để có giải pháp giúp đỡ, dự kiến hết năm 2019 sẽ hoàn thành chỉ tiêu này.

Về phát triển kinh tế, huyện Trạm Tấu đã chỉ đạo các xã, thị trấn gieo trồng  6.915,5 ha, cây lương thực, đạt 100,3% kế hoạch, tăng 84,4 ha so với cùng kỳ năm 2018; sản lượng lương thực có hạt vụ xuân ước đạt 14.109,1 tấn, tăng 441,7 tấn so cùng kỳ năm 2018. Đặc biệt, huyện đã phát triển vùng nguyên liệu lúa nếp 87 tại xã Hát Lừu với quy mô 200 ha/2 vụ/năm cho năng suất cao. Hiện, tổng đàn gia súc chính toàn huyện đạt 28.652 con, tăng 540 con so với cùng kỳ; đàn gia cầm 109.268 con, trong đó sản phẩm gà đen vùng cao 23.170 con.

 

Đồng chí Trần Ngọc Luận, Phó Bí thư – Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại buổi làm việc

 

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn đạt 82,3 tỷ đồng, bằng 53,44%  kế hoạch. Hoạt động du lịch có nhiều khởi sắc, trong đó, Trạm Tấu đã tập trung chỉ đạo tuyên truyền, hướng dẫn để thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh lĩnh vực du lịch, dịch vụ . Qua đó giúp doanh thu từ hoạt động du lịch 7 tháng đầu năm ước đạt 13,2 tỷ đồng, bằng 88% kế hoạch.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. Công tác cải cách hành chính gắn với xây dựng đạo đức và văn hóa công vụ được đẩy mạnh. Đào tạo nghề gắn với tạo việc làm mới, chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn, giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được đặc biệt quan tâm, đạt kết quả quan trọng, trong đó, việc chuẩn bị đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được thực hiện đảm bảo kế hoạch của tỉnh.

 

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra mô hình trồng lúa nếp thuần chủng 87 tại xã Hát Lừu 

 

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung làm rõ thêm những khó khăn, thuận lợi trong quá trình thực hiện Chương trình hành động số 144 và Kế hoạch 131 của Tỉnh ủy; vấn đề phát triển du lịch, dịch vụ; cơ cấu ngành nông lâm nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; xây dựng sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc sản; công tác trồng và phát triển vốn rừng; vấn đề giải quyết nguồn nhân lực địa phương; giữ gìn bản sắc văn hóa, bài trừ các hủ tục lạc hậu.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền nhân dân các dân tộc huyện Trạm Tấu đạt được trong thời gian qua. Đồng chí cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế của huyện Trạm Tấu như: một số chỉ tiêu còn đạt thấp, nhất là thu ngân sách; công tác khống chế dịch bệnh tả lợn châu Phi còn lúng túng, chưa đồng bộ; nhận thức của một bộ phận nhân dân còn chậm đổi mới, còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại; chưa phát huy hết lợi thế từ rừng; công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực như đất đai, môi trường, an sinh xã hội có mặt còn hạn chế; chất lượng giáo dục chuyển biến chậm; tình trạng tảo hôn, sinh con thứ 3 vẫn ở mức cao; vấn đề xuất cảnh trái phép, người nghiện ma túy còn diễn biến phức tạp...

Về nhiệm vụ 5 tháng cuối năm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà đề nghị huyện Trạm Tấu tiếp tục bám sát Chương trình hành động 144 và Kế hoạch 131 của Tỉnh ủy để phấn đấu đạt và hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra; giải quyết tốt các vấn đề phát sinh; tập trung mọi nguồn lực để xã Hát Lừu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020; chuẩn bị tốt các điều kiện cho đại hội Đảng các cấp, nhất là công tác nhân sự. 

Cùng với đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu huyện Trạm Tấu khẩn trương có giải pháp căn cơ để giảm tình trạng tảo hôn, người xuất cảnh trái phép; quản lý, bảo đảm thật tốt các chính sách an sinh xã hội. Làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng và làm giàu rừng lên bằng cách đưa các cây dược liệu có giá trị vào trồng và phát triển.

Huyện tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu nông lâm nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và phát triển du lịch; phát huy tiềm năng, nội lực trong dân để giải bài toán giảm nghèo và nâng cao thu nhập. 

Để thực hiện tốt vấn đề này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu huyện phải tổ chức lại phương thức sản xuất, mở rộng các tổ hợp tác có liên kết theo hướng đa dạng hóa; xây dựng thương hiệu lúa nếp thuần chủng 87; mở rộng chăn nuôi gà đen; chủ động phòng chống thiên tai. Tập trung phát triển du lịch cộng đồng gắn với du lịch du lịch nông nghiệp, sinh thái, du lịch trải nghiệm gắn với giữ gìn hệ sinh thái của địa phương. Đẩy mạnh khai hoang ruộng bậc thang, từ nay đến cuối năm phấn đấu hoàn thành 50 ha. Chú trọng chuyển đổi cơ cấu lao động nông thôn, tuyên truyền con em đồng bào địa phương đi lao động xuất khẩu.

Cùng với đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu huyện Trạm Tấu tiếp tục làm tốt công tác an sinh xã hội; chú trọng an ninh - quốc phòng; quan tâm công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; trước mắt chuẩn bị tốt các điều kiện cho đại hội Đảng các cấp, nhất là công tác nhân sự. 

Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã trả lời các ý kiến, kiến nghị của huyện Trạm Tấu với đoàn công tác. 

 

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm mô hình chăn nuôi gà đen quy mô 1.000 con của gia đình ông Lường Văn Sai, ở thôn Đầu Cầu, xã Xà Hồ  

 

Trước đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác của tỉnh tới thăm mô hình chăn nuôi gà đen quy mô 1.000 con của gia đình ông Lường Văn Sai, ở thôn Đầu Cầu, xã Xà Hồ; kiểm tra mô hình trồng lúa nếp thuần chủng 87 tại xã Hát Lừu và làm việc với cán bộ chủ chốt xã Hát Lừu; thăm, động viên các bạn đoàn viên thanh niên đang tham gia công trình  khai hoang ruộng nước gắn với phát triển du lịch tại chòm Đồi thông, xã Bản Công (ảnh dưới).

 

 

Theo Báo Yên Bái

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h