Tin Hoạt động >> Chính trị

Kỳ họp thứ 9 HĐND xã Xà Hồ quyết nghị tăng thêm 6 chỉ tiêu kinh tế - xã hội

10/07/2019 10:00:51 Xem cỡ chữ Google
Hội đồng nhân dân xã Xà Hồ vừa tiến hành kỳ họp thứ 9, đánh giá tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm; nghị quyết tăng thêm 06 chỉ tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019. Dự và chỉ đạo có đồng chí Vũ Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện.

Năm 2019, xã Xà Hồ đề ra 18 chỉ tiêu chủ yếu. Kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm đã có 01 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 02 chỉ tiêu hoàn thành, 11 chỉ tiêu đạt trên 50% và 04 chỉ tiêu đang thực hiện. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục tăng trưởng khá, sản lượng lương thực đạt trên 2.600 tấn, công tác chăn nuôi được quan tâm; chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh, nhất là bệnh dịch tả lợn Châu Phi, do đó tổng đàn gia súc chính đạt trên 3.800 con, vượt 101% Nghị quyết. Công tác văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ học sinh hoàn thành tiểu học và trung học cơ sở đạt nghị quyết. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được tăng cường, 100% người dân tham gia bảo hiểm y tế. Tích cực triển khai và thực hiện có hiệu quả Kế hoạch 86 của Huyện ủy.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, hoạt động của Thường trực HĐND và các Ban, các tổ đại biểu HĐND xã có nhiều hoạt động tích cực, đã tổ chức 13 cuộc giám sát thường xuyên tại các thôn, các đơn vị trường, trạm về tiến độ thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế  - xã hội; tiến hành 10 cuộc tiếp xúc cử tri, tổng hợp 13 ý kiến trình tại kỳ họp thứ 9.

Kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân xã Xà Hồ đã thông qua Nghị quyết về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ năm 2019, gồm 24 chỉ tiêu chủ yếu, điều chỉnh tăng thêm 6 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2019./.

Hoàng Phương. Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Trạm Tấu

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h