Tin Hoạt động >> Văn bản mới

Trạm Tấu: Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 5, triển khai nhiệm vụ tháng 6 năm 2018

28/05/2018 10:56:12 Xem cỡ chữ Google
UBND huyện Trạm Tấu vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 5, triển khai nhiệm vụ tháng 6 năm 2018.

Thầy và trò Trường THPT Trạm Tấu ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2018

Trong tháng 5 năm 2018, kinh tế xã hội huyện Trạm Tấu tiếp tục ổn định và phát triển. Sản xuất lúa xuân thực hiện 1.466,6 ha, đạt 103,5% KH, tăng 24,6 ha so với cùng kỳ. Sản xuất ngô xuân thực hiện đạt 100% diện tích, giảm 190 ha so với cùng kỳ, hiện nay ngô sinh trưởng phát triển tốt. Đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện phát triển ổn định, dịch bệnh LMLM được khống chế. Thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng với tổng diện tích 33.664,6 ha, công tác phát triển rừng được triển khai thực hiện theo kế hoạch. Công tác kiểm tra, kiểm soát việc khai thác và vận chuyển trái phép lâm sản trên địa bàn huyện được duy trì. Công tác phòng cháy chữa cháy rừng được tổ chức thường trực 24/24 giờ. Giá trị sản xuất CN-TTCN tháng 5/2018 trên địa bàn huyện ước đạt 10,130 tỷ đồng; nâng tổng giá trị 5 tháng đầu năm ước đạt 38,378 tỷ đồng, bằng 18,2% KH. Tổng giá trị bán lẻ hàng hóa ước đạt 9,0 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách trên địa bàn tính đến 15/5/2018 đạt 9,478 tỷ đồng, bằng 23,4% KH tỉnh và 22,6% KH huyện; tổng chi ngân sách huyện lũy kế đến 15/5/2018 là 117,557 tỷ đồng (bằng 42,3% dự toán huyện). Cấp 11 giấy chứng nhận quyền sử dụng, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Xét tốt nghiệp THCS năm học 2017-2018, tổ chức xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2017-2018. Tiếp tục triển khai xây dựng mới xã Pá Lau, Pá Hu và duy trì 4 xã đạt tiêu chí quốc gia về Y tế xã. Giải quyết việc làm mới cho 257/535 lao động, đạt 48% KH năm. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Công tác thông tin, tuyên truyền bám sát vào các nhiệm vụ chính trị của huyện. Tình hình an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng về việc sáp nhập, chia tách các thôn bản, tổ dân phố.

Trên cơ sở kết quả nhiệm vụ tháng 5, trong tháng 6/2018 huyện Trạm Tấu sẽ tập trung chỉ đạo nhân dân chăm sóc và thực hiện tốt công tác bảo vệ thực vật trên cây lúa, ngô và các cây hoa màu vụ xuân. Tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng làm tốt công tác BVR-PCCCR. Tăng cường công tác kiểm tra, ngăn chặn việc khai thác, mua bán, vận chuyển trái phép lâm sản trên địa bàn huyện. Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội chợ thương mại. Chỉ đạo rà soát các nguồn thu, đẩy mạnh công tác thu ngân sách trên địa bàn, phấn đấu đạt và vượt kế hoạch được giao; tăng cường công tác kiểm tra việc quản lý, sử dụng dự toán ngân sách được giao trên địa bàn huyện. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2018. Thực hiện có hiệu quả các chương trình MTQG về y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, công tác giảm nghèo, tạo việc làm, đào tạo nghề cho lao động nông thôn và xuất khẩu lao động. Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh thực hiện tốt hương ước, quy ước thôn, tổ dân phố về xây dựng nếp sống văn hóa mới. Tiếp tục hoàn thiện, củng cố bộ máy tổ chức ở huyện và các xã, thị trấn đảm bảo chất lượng. Thường xuyên kiểm tra, theo dõi việc triển khai thực hiện Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước. Triển khai sắp xếp, đổi mới, chuyển đổi cơ chế mô hình hoạt động một số đơn vị sự nghiệp công lập. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ kỳ họp thứ 6 - HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021./.

Ngọc Tiếp. Trang TTĐT Trạm Tấu

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h