Tin Hoạt động >> Văn bản mới

Trạm Tấu tổ chức các hoạt động du lịch năm 2018

11/05/2018 09:04:15 Xem cỡ chữ Google
Năm 2018, huyện Trạm Tấu tổ chức các hoạt động quảng bá và khai thác có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh về du lịch đó là các tua leo núi mạo hiểm, tua nghỉ dưỡng tắm suối khoáng nóng và du lịch cộng đồng. Nội dung các hoạt động cụ thể gồm:

Suối khoáng nóng tại khu 5, Thị trấn Trạm Tấu

Tổ chức các hoạt động du lịch cộng đồng và giới thiệu các hoạt động du lịch mạo hiểm, khám phá vào trung tuần tháng 9/2018. Du lịch leo núi mạo hiểm tại hai điểm đỉnh Tà Xùa, xã Bản Công và đỉnh Tà Chì Nhù, xã Xà Hồ; thác Háng Đề Chơ, xã Làng Nhì; du lịch cộng đồng tại xã Hát Lừu; tắm suối khoáng nóng tại khu 5, Thị trấn Trạm Tấu. Giới thiệu cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa dân tộc Mông, dân tộc Thái trên địa bàn huyện. Thăm khu di tích lịch sử Kế Khấu Ly tại xã Bản Mù.

1. Tổ chức tua du lịch: Thành phố Yên Bái - suối nước nóng Bản Hốc - bản Sà Rèn - chinh phục đỉnh Tà Chì Nhù - suối khoáng nóng Trạm Tấu.

2. Tổ chức tua du lịch: Thành phố Yên Bái - Bản Đêu - chinh phục đỉnh Tà Xùa - suối khoáng nóng Trạm Tấu.

3. Tổ chức tua du lịch: Thác Háng Đề Chơ - suối khoáng nóng Trạm Tấu - du lịch cộng đồng xã Hát Lừu.

4. Tổ chức duy trì và phát triển hình thức nghệ thuật xòe Thái, thành lập các đội văn nghệ quần chúng phục vụ nhu cầu khách du lịch đến tham quan và nghỉ dưỡng tại huyện Trạm Tấu

5.  Tổ chức hoạt động du lịch cộng đồng tại các xã Bản Công; Xà Hồ; Hát Lừu; Bản Mù. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể thao truyền thống, vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm; các hộ gia đình chuẩn bị tốt các điều kiện đón và phục vụ khách du lịch. Chọn người dẫn đường, hướng dẫn viên tham gia các hoạt động du lịch.

6. Tắm suối khoáng nóng tại khu 5, Thị trấn Trạm Tấu.

Thông qua các hoạt động du lịch trên nhằm quảng bá và khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh về du lịch của huyện Trạm Tấu, thu hút mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư cho du lịch, xây dựng các tuyến, tua du lịch kết nối với các huyện, thị xã trong tỉnh, từng bước tạo ấn tượng thu hút du khách đến với vùng cao Trạm Tấu./.

Ngọc Tiếp. Trang TTĐT Trạm Tấu

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h