Học tập làm theo lời Bác >> Chính trị

Khắc ghi lời Bác dạy

25/06/2018 02:18:08 Xem cỡ chữ Google
Đến nay, toàn huyện có 9 mô hình tập thể với 17 đơn vị thực hiện các mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 14 điển hình cá nhân cấp tỉnh và trên 50 mô hình cấp cơ sở đăng ký làm theo Bác.

ác đồng chí lãnh đạo huyện Trạm Tấu kiểm tra mô hình trồng lúa chất lượng cao ở xã Trạm Tấu.

Là huyện vùng cao còn gặp nhiều khó khăn, để tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, Đảng bộ huyện Trạm Tấu có nhiều cách làm hay, sáng tạo, tạo được sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Theo đó, 100% các đảng bộ, chi bộ cơ sở, các cơ quan, đơn vị trong toàn huyện đã triển khai thực hiện Chỉ thị  nghiêm túc theo kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy bảo đảm về tiến độ thời gian, nội dung thực hiện. 

Trong quá trình thực hiện, Huyện ủy Trạm Tấu luôn đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy. Đặc biệt, các bản kế hoạch cá nhân đều tập trung làm rõ những nội dung đăng ký phấn đấu, cụ thể hóa với chức trách, nhiệm vụ, vị trí, vai trò công tác được giao, đạo đức nghề nghiệp và đặc điểm tình hình cơ quan, đơn vị; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương, tận tụy với công việc, gương mẫu trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. 

Bí thư Đảng ủy xã Làng Nhì Mùa Sáy Tông cho biết: "Học và làm theo lời Bác, cán bộ, đảng viên và đồng bào trong xã luôn có lối sống lành mạnh, gương mẫu trong mọi lĩnh vực. Từ đó, người dân đã tự chuyển đổi canh tác lúa từ 1 vụ sang 2 vụ, chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi, đưa giống lúa mới vào canh tác nên đời sống của người dân trên địa bàn có nhiều khởi sắc”. 

Để thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Chỉ thị số 05, một mặt Huyện ủy Trạm Tấu chỉ đạo 100% các đảng bộ, chi bộ cơ sở, các cơ quan, đơn vị trong toàn huyện xây dựng, ban hành hệ thống kế hoạch, văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện đến các cấp ủy trong huyện; đưa nội dung thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Mặt khác, huyện thực hiện tốt việc tổ chức học tập, quán triệt nội dung các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và triển khai kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt ở cơ sở.

Đồng chí Sùng A Nu – Bí thư Đảng ủy xã Phình Hồ:


Sau 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy đã nâng cao nhận thức và sự cần thiết của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình mới. Đảng bộ xã Phình Hồ luôn xác định đây là một nội dung trọng yếu, thường xuyên trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
 
Chị Lò Thị Tinh ở thôn Lừu 2, xã Hát Lừu:

Trước đây, gia đình tôi còn nhiều khó khăn. Nhờ sự giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương, gia đình đã mạnh dạn đầu tư chuồng trại chăn nuôi lợn, bò. Đến nay, gia đình đã có trên 100 con lợn thương phẩm, 12 con bò, mỗi năm cho thu nhập trên 200 triệu đồng.

Đồng chí Giàng A Thào - Bí thư Huyện ủy Trạm Tấu khẳng định: "Trong chỉ đạo thực hiện việc xây dựng kế hoạch của cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Huyện ủy Trạm Tấu đã tập trung vào các vấn đề như: gương mẫu trong học tập, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, tư tưởng; đổi mới phong cách, lề lối làm việc, tác phong công tác, nhất là phong cách, tác phong công tác gần dân, có trách nhiệm với dân, sâu sát cơ sở; chống bệnh thành tích, bệnh hình thức, quan liêu, hách dịch, cửa quyền; phát huy dân chủ, tăng cường tự phê bình và phê bình; nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, tích cực, quyết liệt trong công việc, nói đi đôi với làm... Thông qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và đoàn viên, hội viên”.

Đồng chí Nguyễn Việt Hưng - Phó Bí thư Huyện đoàn Trạm Tấu: "Thời gian qua, cùng với giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống, Huyện đoàn Trạm Tấu đã đẩy mạnh Phong trào "Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ Tổ quốc” được các cấp bộ Đoàn trong huyện triển khai sâu rộng có hiệu quả. Hàng năm, Huyện đoàn đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn cụ thể hóa các phong trào, nhất là Cuộc vận động "Tuổi trẻ Yên Bái học tập và làm theo lời Bác” đến từng đối tượng thanh niên, vận động cán bộ, đoàn viên thanh niên tích cực thi đua học tập, lao động, sản xuất, nhất là việc giúp dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi...”.

 

Đoàn viên thanh niên huyện Trạm Tấu giúp người dân xã Bản Công khai hoang ruộng nước.

Sau hai năm thực hiện Chỉ thị số 05, không chỉ nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu nâng lên mà trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng được chuyển biến rõ nét. Đặc biệt, trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều mô hình học tập và làm theo Bác có hiệu quả.

Đến nay, toàn huyện có 9 mô hình tập thể với 17 đơn vị thực hiện các mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 14 điển hình cá nhân cấp tỉnh và trên 50 mô hình cấp cơ sở đăng ký làm theo Bác. Cùng với việc xây dựng các mô hình tiên tiến, Ban Thường vụ Huyện ủy Trạm Tấu đã đề ra 21 nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo khắc phục, trong đó có 11 việc thường xuyên liên tục; 10 việc cần làm ngay.

Đối với các đảng bộ, chi bộ cơ sở đã tập trung rà soát và đề ra 245 việc cần làm ngay năm 2017, trong đó việc làm thường xuyên là 134 và 159 việc cần làm ngay với các cơ quan, đơn vị trực thuộc Huyện ủy, UBND huyện.

Đồng chí Giàng A Thào cho biết thêm: "Không chỉ học tập các chuyên đề theo tinh thần của Chỉ thị số 05 mà 100% các chi, đảng bộ trực thuộc luôn đổi mới tác phong, lề lối làm việc theo phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm "Trung thành, tận tụy, sáng tạo, trọng dân, học dân và có trách nhiệm” nên tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, đoàn thể và của mỗi cán bộ, đảng viên, coi đây là giải pháp quan trọng để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)”.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Huyện ủy Trạm Tấu tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05. Trong đó, thực hiện có hiệu quả chuyên đề năm 2018 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) vào sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, cơ quan, đơn vị, đoàn thể; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu; chỉ đạo kiểm tra, rà soát, hướng dẫn khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế trong việc xây dựng, thực hiện kế hoạch cá nhân và nhân rộng các mô hình, gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

 

Theo Báo Yên Bái

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h