Tổ chức bộ máy

17/02/2017 03:02:48 Xem cỡ chữ

HUYỆN ỦY TRẠM TẤU

Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái.

Điện thoại: 0216.3876.122

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại cố định

1

Giàng A Thào 

Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện

02163.876.123

 2

Trịnh Văn Xuê

Phó Bí thư thường trực Huyện ủy 

 0915.512.160

3

Vũ Lê Chung Anh

Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện

02163.876.125

4

Phạm Đăng Khoa

Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ

02163.876.124

5

Nguyễn Quang Hải

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện

02163.876.121

6

Giàng A Chang

Chủ tịch UBMTTQ huyện 

 

7

Nguyễn Văn Liễu

Thủ trưởng CQ Kiểm tra - Thanh tra

02163.876.126

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TRẠM TẤU

Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái.

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại cố định

1

Giàng A Thào

Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện

02163.876.123

2

Vũ Thị Hiền

Phó Chủ tịch thường trực HĐND huyện

02163.876.384

3

Hoàng Văn Sâm

Phó Chủ tịch HĐND huyện

02163.876.384

 

Ban Kinh tế

 

 

1

Phạm Đăng Khoa

Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ, Trưởng ban

02163.876.124

2

 

 Phó ban chuyên trách 

 

 

Ban Pháp chế

 

 

1

Nguyễn Văn Liễu

Thủ trưởng Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra, Trưởng ban

02163.876.126

2

Hà Thị Anh Hào

Phó ban chuyên trách 

 

 

Ban Dân tộc

 

 

1

Vũ Đăng Quỳnh

Chánh Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền huyện - Trưởng ban

02163.876.009

2

Sùng Thị Sơ

Phó ban chuyên trách 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRẠM TẤU

Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái.

Điện thoại thường trực: 02163.876.165

STT

Họ và tên

Chức vụ

 Điện thoại cố định

1

Vũ Lê Chung Anh

Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện

02163.876.161

0919.163.909

0968.71.66.88

2

Nguyễn Thành Hưng

Phó Chủ tịch UBND huyện

02163.876.162

3

Khang A Chua

Phó Chủ tịch UBND huyện

02163.876.163

 

KHỐI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái.

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

I

TRƯỞNG KHỐI

 

 

 

Giàng A Chang

Chủ tịch UBMTTQ huyện

 

II

PHÓ KHỐI

 

 

1

Trần Bình Trọng

Bí thư Huyện đoàn

0982.811.358

2

Lầu A Kỷ

Phó Chủ tịch UB MTTQ huyện

 

3

Quyền Đình Hiếu

Chủ tịch Hội Nông dân huyện

 

4

Hảng Thị Dông

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện

 

5

Đào Trương Chính

Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh huyện

0987.559.826

6

Lò Văn Quỳnh

Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện

0374.771.881

 

CƠ QUAN TỔ CHỨC - NỘI VỤ

Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái.

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Phạm Đăng Khoa

Thủ trưởng

02163.876.124

2

Nguyễn Văn Học

Phó thủ trưởng

02163.550.004

3

Hoàng Văn Đông

Phó thủ trưởng

 

4

Hoàng Tuấn Anh

Phó thủ trưởng

 

 

CƠ QUAN KIỂM TRA - THANH TRA

Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái.

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Nguyễn Văn Liễu

Thủ trưởng

02163.876.126

2

Lê Xuân Thao

Phó thủ trưởng

02163.876.760

3

Giàng A Chú

Phó thủ trưởng

 

 

VĂN PHÒNG CẤP ỦY VÀ CHÍNH QUYỀN HUYỆN

 Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái.

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

Vũ Đăng Quỳnh

Chánh Văn phòng

02163.876.009

2

Đào Viết Nghiêm

Phó Chánh Văn phòng

02163.876.758

3

Bùi Thanh Tùng

Phó Chánh Văn phòng

0919.676.274

 

CÁC PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

Phòng Tư pháp

Khu 2, thị trấn Trạm Tấu - huyện Trạm Tấu - tỉnh Yên Bái

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

Vũ Xuân Đặng

Trưởng phòng

02163.876.182

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

Khu 2, thị trấn Trạm Tấu - huyện Trạm Tấu - tỉnh Yên Bái

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

Trần Văn Long

Trưởng phòng

02163.876.114

Thào Hoàng Long

Phó phòng

 

Nguyễn Trí Kiên

Phó phòng

 

Phòng Lao động TB & XH

Khu 2, thị trấn Trạm Tấu - huyện Trạm Tấu - tỉnh Yên Bái

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

Hoàng Anh Tuấn

Trưởng phòng

02163.876.826

Vi Văn Thực

Phó phòng

02163.876.681 

Phan Trung Kiên

Phó phòng

0977.839.118

 Phòng Giáo dục & Đào tạo

Khu 1, thị trấn Trạm Tấu - huyện Trạm Tấu - tỉnh Yên Bái

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

Phạm Mạnh Tưởng

Trưởng phòng

02163.876.263

Trần Thị Tuyết

Phó phòng

02163.876.213

Lê Thị Huệ

Phó phòng

02163.876.012

Đỗ Văn Khanh

Phó phòng

 

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Khu 2, thị trấn Trạm Tấu - huyện Trạm Tấu - tỉnh Yên Bái

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

Nguyễn Văn Hòe

Trưởng phòng

02163.876.749

Hảng A Thào

Phó phòng

02163.876.116

Nguyễn Anh Tuấn

Phó phòng 

 

 Phòng Kế hoạch - Tài chính

Khu 2, thị trấn Trạm Tấu - huyện Trạm Tấu - tỉnh Yên Bái

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

Lò Thị Thu Hương

Trưởng phòng

02163.876.113

Phạm Duy Cường

Phó phòng 

02163.876.180

Sùng A Ư

Phó phòng 

 

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng

Khu 2, thị trấn Trạm Tấu - huyện Trạm Tấu - tỉnh Yên Bái

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

Hoàng Đức Nghinh

Trưởng ban

02163.876.369

Đào Tuấn Cảnh

Phó ban

 

Bùi Minh Đức

Phó ban

 

Phòng Y  tế

Khu 2, thị trấn Trạm Tấu - huyện Trạm Tấu - tỉnh Yên Bái

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

Giàng A Gia

Trưởng phòng

02163.876.572

 Phòng Văn hóa - Thông tin

Khu 2, thị trấn Trạm Tấu - huyện Trạm Tấu - tỉnh Yên Bái

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

Dương Phương Thảo

Trưởng phòng

02163.876.034

Lại Trọng Nghĩa

Phó phòng

0975.349.213

Phòng Tài nguyên Môi trường

Khu 2, thị trấn Trạm Tấu - huyện Trạm Tấu - tỉnh Yên Bái

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

Bùi Hồng Anh

Trưởng phòng

02163.876.196

Hoàng Đình Dần Phó phòng  

Phòng Dân tộc

Khu 2, thị trấn Trạm Tấu - huyện Trạm Tấu - tỉnh Yên Bái

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

Giàng A Lử

Trưởng phòng

02163.876.757

Lưu Thị Quế

Phó phòng

 

Trung tâm Truyền thông và Văn hóa

Khu 1, thị trấn Trạm Tấu - huyện Trạm Tấu - tỉnh Yên Bái

  HỌ VÀ TÊN

  CHỨC VỤ

 ĐIỆN THOẠI

 Đỗ Chí Công

Giám đốc

0369.198.540

Trần Xuân Nhữ

Phó Giám đốc

0974.610.106

Vũ Hoàng Phương

Phó Giám đốc

0976.691.628

Nguyễn Phương Thùy

Phó Giám đốc

0915.513.071

Trung tâm Y tế huyện

Khu 1, thị trấn Trạm Tấu - huyện Trạm Tấu - tỉnh Yên Bái

 HỌ VÀ TÊN

 CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI 

 Đinh Thị Minh Luyện

Giám đốc

0943.045.468

 Đinh Công Khu

Phó Giám đốc

0345.581.338

 Giàng A Dì

Phó Giám đốc

 0947.040.078

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

 Khu 2, thị trấn Trạm Tấu - huyện Trạm Tấu - tỉnh Yên Bái

 HỌ VÀ TÊN

 CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI 

Giàng A Lử

Phó Giám đốc

02163.876.747 

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên

Khu 1, thị trấn Trạm Tấu - huyện Trạm Tấu - tỉnh Yên Bái.

ĐT: 02163.876.011

 HỌ VÀ TÊN

 CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI 

Nguyễn Quỳnh Nga

Giám đốc

02163.876.596

Đinh Công Biển

Phó Giám đốc

 

Nguyễn Thị Bích Liên

Phó Giám đốc

 

Ban Quản lý các dịch vụ công cộng

Khu 1, thị trấn Trạm Tấu - huyện Trạm Tấu - tỉnh Yên Bái

 HỌ VÀ TÊN

 CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI 

Huỳnh Quang Nam

Trưởng ban

02163.876. 878 

Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ phát triển nông nghiệp

Khu 1, thị trấn Trạm Tấu - huyện Trạm Tấu - tỉnh Yên Bái

 HỌ VÀ TÊN

 CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI 

Nguyễn Văn Chiến

Giám đốc

02163.876.126

Hà Sông Thao

Phó Giám đốc

02163.876.760

Nguyễn Minh Tâm

Phó Giám đốc

02163.876.126

       
ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC XÃ, THỊ TRẤN
 

STT

HỌ  VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

I

UBND xã Hát Lừu

Thôn Hát 1

 

02163.876.247

1

Lò Văn Tiếp

 

Chủ tịch

0972.389.620

2

Lò Văn Tụ

 

Phó chủ tịch

0363.793.320

II

UBND xã Bản Mù

Thôn Mông Đơ

   

1

Giàng A Chú

 

Chủ tịch

0916.991.532

2

Mùa A Ninh

 

Phó Chủ tịch

0349.790.268

3

Trang A Chao

 

Phó Chủ tịch

0339.994.496

III

UBND xã Bản Công

Thôn Tà Xùa

 

02163.876.254

1

Giàng A Chư

 

Chủ tịch

0394.086.569

2

Hảng A Hành

 

Phó Chủ tịch

 

IV

UBND xã Xà Hồ

Thôn Tàng Ghênh

 

02163.876.210

1

Giàng A Sáy

 

Chủ tịch

0338.659.921

0834.681.688

2

Mùa A Hồ

 

Phó Chủ tịch

 

V

UBND xã Trạm Tấu

Thôn Km 17

 

02163.503.293

1

Tráng A Hồ

 

Chủ tịch

0387.425.866 

2

Mùa A Lồng

 

Phó Chủ tịch

0389.821.686

VI

UBND xã Pá Hu

Thôn Tà Tàu

 

02163.503.076

1

Mùa A Sùng

 

Chủ tịch

0963.014.937

 2

Hà Chánh Thảo

 

 Phó Chủ tịch

0976.569.861

VII

UBND xã Pá Lau

Thôn Pá Lau

   

1

Hờ A Vàng

 

Chủ tịch

0389.578.243

2

Thào A Giàng

 

Phó Chủ tịch

 

VIII

UBND xã Túc Đán

Thôn Pa Te

 

0216.6291.022

1

Nguyễn Anh Tuấn

 

Chủ tịch

0979.803.667

2

Vàng A Giàng

 

Phó Chủ tịch

0382.878.916

IX

UBND xã Phình Hồ

Thôn Tà Chử

 

02163.503.455

1

Sùng A Rua

 

Chủ tịch

0978.514.124

2

Giàng A Du

 

Phó Chủ tịch

0373.301.170

X

UBND xã Làng Nhì

Thôn Nhì Trên

 

02162.214.245

1

Hờ A Khay

 

Chủ tịch

 

2

Trang A Xay

 

Phó Chủ tịch

 0384.205.145

XI

UBND xã Tà Xi Láng

Thôn Xá Nhù

 

02163.249.064

1

Trang A Lồng

 

Chủ tịch

0355.573.235

2

Thào A Tông

 

Phó Chủ tịch

0982.934.496

XII

  Thị trấn Trạm Tấu

Tổ dân phố số II

 

02163.876.222

1

Hoàng Thị Thu Bắc  

Chủ tịch

0976.386.204

2

Hoàng Đình Hảo

 

Phó Chủ tịch

0943.561.776

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h